Vizija i misija

Naša vizija

Želimo biti fleksibilna tvrtka s fleksibilnom vizijom koja može odgovoriti na promjene onoliko brzo koliko to od nje zahtijeva okruženje.

Naša tvrtka u prošlosti se susretala i suočavala s mnogobrojnim izazovima, zato danas sa sigurnošću možemo reći da smo stekli mnoga iskustva, spoznaje i znanja koja kao nove ideje uključujemo u dugoročnu strategiju razvoja svoje tvrtke.

Naša misija

Svoju misiju vidimo u odgovornosti prema širem društvenom okruženju. Tvrtka se aktivno uključuje u pojedine razine društva gdje može pozitivno utjecati na skladan i uspješan razvoj.

Nisu dovoljne samo socijalna i financijska sigurnost zaposlenika, od ključne je važnosti i sigurnost svih poslovnih subjekata koji surađuju s tvrtkom. Dugoročno to znači razvoj tvrtke koja zna uskladiti očekivanja zaposlenika, poslovnih partnera, vlasnika i šireg okruženja.

Naši ciljevi

Glavna misao koja tvrtku Rihter vodi do ciljeva jest prilagodljivost korisnicima, koji su naše najveće bogatstvo. Svaki projekt temelji se na suradnji sa strankom te na poštovanju njezinih individualnih želja i potreba. S naručiteljem uspostavljamo partnerski odnos, zajedno planiramo, kreiramo završna rješenja i ostvarujemo zacrtani cilj.

Naša dugoročna usmjerenja

U poslovanju težimo i dugoročnim usmjerenjima kao što su:

  • uvođenje novih sustava i organizacija u tvrtku na putu prema poslovnoj izvrsnosti,
  • povećanje prodaje pojedinih programa,
  • stalna poboljšanja postojećih sustava,
  • razvoj novih smjerova i sustava gradnje,
  • stalno unutarnje i vanjsko obrazovanje zaposlenika,
  • suradnja s vanjskim stručnim savjetnicima i institucijama.